SPRINGPLANK CONCERT

zondag 12 september 2021

 

De musici uit dit ensemble maken deel uit van een iets grotere groep musici. Hun naam is gekozen omdat deze musici als hun geboorteland uit landen komen die niet bepaald in een vriendschappelijke verhouding tot elkaar staan. Zij zijn dus als het ware boodschappers voor hoop en vrede in de wereld.

Zij wonen allen in of in de nabijheid van Maastricht. De meesten studeren aan het Conservatorium in Maastricht.

Via e-mail en sociale media houden wij u van week tot week op de hoogte over de stand van zaken.

 

 

Meer nieuws