De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is. Zo moet een goed doel , bijvoorbeeld onze stichting 'Klassieke Zomer Parkstad' o.a. haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren en daarmee ter beschikking stellen aan het publiek. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van een goed doel. 

We gebruiken hiervoor het standaard formulier van de Belastingdienst. Heeft u vragen hierover dan kunt u gebruik maken van ons emailadres: info@klassiekezomer.nl.

De gegevens kunt u inzien door gebruik te maken van onderstaande link (pdf). 

Bedankt. 

 

ANBI Formulier